Tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag zijn een tweetal belangrijke besluiten genomen.

Tenueplan

Het bestuur van Excelsior heeft een nieuw kledingcontract voor 5 jaar afgesloten met Patrick/Brandsfit. Met deze deal is ook besloten om met de hele club in hetzelfde tenue te gaan spelen. Van de F’jes tot de senioren gaan alle teams in hetzelfde tenue spelen als ons eerste elftal met daarop dezelfde sponsoren als bij onze hoofdmacht. Voor andere sponsoren is er de mogelijkheid om andere zaken te sponsoren zoals trainingspakken, tassen, trainingssetjes etc. Dat betekent dus een maximale eenheid van tenue wat natuurlijk erg mooi is voor de uitstraling van onze club.

Voor het gebruik van de tenues betaalt elk lid €28,- per jaar. Bij de jeugd werkte dit al zo de afgelopen jaren, maar nu is besloten om dit ook voor de senioren te laten gelden. Wel is er een overgangsregeling afgesproken voor het 3e en 4e seniorenelftal omdat deze teams net in het nieuw gestoken waren. De vergadering heeft na een goede discussie ingestemd met dit plan. Tijdens de ledenvergadering in maart was al eerder akkoord gegeven op de contributies voor het seizoen 2017-2018.

Verplichte taken voor alle leden

Voorzitter Gert-Jan Bunt presenteerde tijdens de vergadering het plan om verplichte taken in te voeren voor de leden en hun ouders. Ook met dit plan is tijdens de vergadering ingestemd. Het plan ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Bardiensten

Ouders van kinderen van F t/m C worden op zaterdagen ingezet om bardiensten te draaien. De inzet zal per team gebeuren en per ingedeeld team moeten 2 personen afgevaardigd worden die een bardienst draaien van maximaal 2 uur. De seniorenteams (inclusief onze 5e colonne) worden ingezet om de slotbardienst op een zaterdag in te vullen met het team. Ook hier moeten minimaal 2 personen per keer afgevaardigd worden. Bij het indelen van de teams wordt natuurlijk rekening gehouden met het wedstrijdprogramma.

We zullen hiermee starten in september en voor die tijd zullen nadere details nog ingevuld en gecommuniceerd worden.

Scheidsrechter taken

Alle spelers uit de A en B jeugd worden per toerbeurt op zaterdagen ingedeeld om te fluiten bij voornamelijk de F en de E teams. Ook hier wordt in september mee gestart. De indeling wordt ruim op tijd gecommuniceerd.

Het bestuur.